Filosofi

Allt är energier som vibrerar på olika frekvenser.

Att allt är energi som vibrerar på olika frekvenser, är en föreställning som accepteras av ett ständigt växande antal människor och som förändrar deras syn på livet. Vetenskapsmän kan nu bevisa att energi och materia bara är olika tillstånd inom samma verklighet. Som en syntes av östlig och västlig filosofi är den esoteriska läran vetenskapen om människans och naturens evolutionsprocess - från en energimässig och medvetandemässig utgångspunkt.

Den presenterar en systematisk och omfattande redogörelse för universums energistruktur och människans uppgift inom denna. Den är också den konstform inom vilken vi förstår och arbetar med de energier som flödar från de högsta källorna. Den esoteriska läran förutsätter att Gud är totalsumman av alla lagar och de energier som styrs av dessa lagar och att dessa i sin tur bildar allting i det manifesterade och omanifesterade universum

- allt som vi kan se och inte kan se. Människan i sin tur är en gnista av Gud, en ande som uttrycker sig genom sin Själ och en personlighet sammansatt av mentalkropp, emotionalkropp och fysisk kropp. Var och en av oss är i sin väsenskärna gudomlig, men inser och uppvisar inte denna gudomlighet annat än i en begränsad grad.


Att arbeta som medium och healer ser jag mig som en förlängd arm och verktyg för mina guider och väledare att kunna hjälpa människor på bästa möjliga sätt.


​Medium och healer är inte alltid något som klingar bra i alla människors ögon och öron. många tror att man arbetar med så kallade cold readings när du jobbar som medium eller healer och tror även att man söker efter kunskap och information om perosnen man skall hjälpa som medium eller healer.

Där för berättar jag för mina kunder att jag inte vill ha någon information om dem innan jag jobbar med dem som medium eller healer