Om Deelight

En Andlig Guide: Vägen Från Täby Till Deelight

Sedan år 2000 har jag jobbat aktivt som medium och healer. Jag har aldrig sökt dessa förmågor, de bara kom till mig. Under min tidiga andliga utveckling utbildade jag mig hos det välkända mediet Iris Hall, där jag också lärde känna profiler som Anders Åkesson och Jörgen Gustafsson. Men jag insåg snart att min väg inte enbart handlade om att länka budskap från framlidna. Istället ledde mina drömmar, visioner och stöd från vänner och erfarna medium mig inåt, mot en djupare förståelse av mig själv och mitt liv.

Genom att bearbeta gamla sår och frigöra mig från jobbiga minnen och känslor, tog min andliga utveckling fart. Jag etablerade en ren kontakt med mina egna guider och änglar och förstod att mina upplevelser inte var någon slump. Med hjälp av mina guider och änglar har jag utvecklat en unik healingmetod som frigör blockeringar från kroppen genom vibrationer, frekvenser och verktyg från shamanismen, vilket möjliggör djupare helande.

Mitt arbete har resulterat i boken "De 14 stegen", en handbok i andlig och personlig utveckling, tillsammans med 14 meditationer och tre längre vägledda meditationer. Jag har även utvecklat healingoljor och kapslar laddade med helande energier, inspirerade av Edgar Cayce.

Som vägledare är jag rak och ärlig, men alltid med ödmjukhet. Jag ser vad ditt hjärta behöver, inte vad ditt ego eller sinne önskar. Genom mitt samarbete med ärkeängeln Jophiel, upplysningens ängel, strävar jag efter att hjälpa människor att hitta sitt ljus och sin väg i livet.

Min resa har gett mig verktygen att hjälpa dig frigöra ditt förflutna, balansera dina energier och finna harmoni. Tillsammans kan vi utforska din inre värld och skapa en djupare koppling till ditt sanna jag.